Wat prinses Margarita nog niet mag weten
Complot achter koningsdrama?

Door Arjan Gout


Na enkele weken van uitbundige media-aandacht raakte de Margarita-soap, die een ware ‘koningskwestie’ leek te worden, op z’n retour. Tot vorige week toen het koppel op de televisie zijn relatie bestendigde na een knallende opening van De Telegraaf over hun huwelijksproblemen. Toch rest de vraag: loopt ‘MargaritaGate’ met een sisser af? Of staat ons nog veel meer te wachten? De kwestie blijft hoe dan ook een vette kluif voor complotdenkers. Wat zit hier werkelijk achter? Een briljant plan? En zo ja, van wie?

Na alle interviews met prinses Margarita en haar man Edwin de Roy van Zuydewijn in HP/De Tijd leek het alsof de bom ging barsten. Intussen beweren bijna alle politici en media dat het gaat om een ordinaire familieruzie, die inmiddels over zijn hoogtepunt heen is. Maar wat te denken van Margarita’s opmerking in haar interview met Nova: ‘Ik heb pas tien procent verteld van wat ik weet’ en de dreigende woorden van Edwin in zijn vraaggesprek met NRC Handelsblad: ‘Ik heb nog twintig clusterbommen in voorraad’. Is dit allemaal grootspraak, of staan ons nog pijnlijke verrassingen te wachten? Ik vermoed het laatste.

Om te begrijpen wat er aan de hand is, moeten wij even afstappen van het idee dat de werkelijkheid is zoals die zich aan ons voordoet.

Vijfjarenplan

Koningin Beatrix is al geruime tijd ontevreden over het resultaat van haar carrière en de positie van haar dynastie. Weliswaar is de populariteit van het koningshuis nog groot en stellen de republikeinen in ons land weinig voor, ze zit vooral in haar maag met haar opvolging. Hoe moet dat nu verder, wanneer Willem Alexander haar rol zal overnemen? Beatrix ziet al aankomen dat de strakgeleide monarchie die zij met veel moeite heeft opgebouwd, onder haar weinig doortastende zoon zal afkalven tot een symbolische nep-monarchie naar Zweeds model.

Koningin Beatrix, inmiddels 65 jaar oud, heeft - zo laat een vertrouwelijke bron weten - besloten om over vijf jaar de macht over te dragen. En wel op koninginnedag, 30 april 2008, drie maanden nadat zij 70 zal zijn geworden. Maar er moet nog wel het nodige gebeuren. Want zij wil op grootse wijze afscheid nemen. En een stevig koningshuis achterlaten. Sterker nog: ze wil een stunt uithalen.

Het plan van Beatrix verloopt langs twee sporen. Ten eerste probeert zij aanvallen van buitenaf op het koninklijk huis uit te lokken. De eerste poging was het ‘koppelen’ van haar oudste zoon, de troonopvolger, aan Máxima Zorreguieta. We herinneren ons dat de koningin zich aanvankelijk verzette tegen die relatie, maar dat was slechts voor de schijn. Máxima is als huwelijkskandidaat nauwkeurig geselecteerd door medewerkers van het Kabinet der Koningin. Doelbewust is gezocht naar een meisje uit een dubieus land en liefst met een ‘foute’ vader. Vervolgens bleek dat de politiek (WimKok) zich volledig inspande om elke belemmering weg te nemen. Met succes: de huwelijksvoltrekking op 2/2/02 werd een nationale tear-jerker. Een rel bleef uit.

Na deze test werd zwaarder geschut ingezet. Via het uitgebreide netwerk rond het koninklijk huis werd Edwin de Roy van Zuydewijn aangezocht als huwelijkskandidaat voor Beatrix’ nichtje Margarita. Edwin bleek een prima kandidaat om gedurende enkele jaren de rol van onruststoker te spelen en zijn vrouwtje tegen haar tante op te stoken. Hem zijn ook beloften gedaan over zijn toekomst, waarover straks meer.

Het tweede spoor van Beatrix’ geheime plan betreft de Haagse politiek. Sinds vorig jaar wordt systematisch geprobeerd onze democratische instellingen in discrediet te brengen. Zo werd Pim Fortuyn ingezet om de ‘oude politiek’ om zeep te helpen, gelokt met de belofte dat hij minister-president mocht worden. Bronnen vertellen dat hij - incognito - zelfs tweemaal op de thee is geweest bij de majesteit om over de latere verdeling van de macht te overleggen. Maar hij werd te eigengereid. Zijn opvatting dat Nederland niet moest meedoen aan het project voor de Joint Strike Fighter (de nieuwe Amerikaanse straaljager voor de luchtmacht) wordt algemeen gezien als de reden waarom hij moest worden uitgeschakeld. Maar dit is een misvatting. De datum van zijn dood (6 mei 2002) stond al bijna een jaar vast! Het is nooit de bedoeling geweest dat hij het tot minister-president zou brengen. Hij mocht zelfs niet als Kamerlid de politiek in.

Dan gebeurde er nog iets opmerkelijks. Op de avond van de bijzetting van prins Claus in de Nieuwe Kerk in Delft, terwijl er in heel het land nog traantjes werden weggepinkt, kwam het kabinet ten val. Toeval? Zelfs Jan Peter Balkenende weet nu nog niet dat dit allemaal nauwkeurig was voorbereid. En er kwamen ‘gewoon’ nieuwe verkiezingen.

Roep om Oranje

De conclusie voor koningin Beatrix, na al deze vooropgezette test-cases, is duidelijk. Zij kan de boel naar believen sturen en er wordt haar geen strobreed in de weg gelegd. Het koningshuis is onaantastbaar en blijft onverminderd populair. De politici en de media raken steeds verder in discrediet, nee zij worden zelfs als oorzaak gezien van alle commotie.

Geen wonder dus dat ons land meer dan een jaar zonder ‘echte’ regering zat. Ook de recente kabinetsformatie werd vanuit paleis Noordeinde voortdurend in de war gestuurd. Kortom: er wordt structureel toegewerkt naar een situatie waarbij de gevoelens van onvrede over de politiek, die bij een deel van het volk altijd al aanwezig waren, tot ongekende hoogte worden opgevoerd. Om maar één ding te bereiken: de Roep om Oranje!

De bedoeling is duidelijk: de komende jaren zal het verlangen naar een sterke persoonlijkheid, die orde op zaken kan stellen, aanzienlijk toenemen. Die wens van het volk zal worden beantwoord als Beatrix over vijf jaar volgens plan afstand zal doen van de troon. Tegen die tijd zal Nederland nog vier kabinetten hebben meegemaakt, die grotendeels demissionair zijn geweest. En dan, op 30 april 2008, zal de nieuwe monarch - die het absolute koningschap zal opeisen en het parlement zijn bescheiden plaats zal wijzen - plechtig worden geïnstalleerd.

Verrassende troonopvolger

Zal dat Willem Alexander zijn? Om die vraag te beantwoorden, moeten we kijken naar een derde spoor dat niet was voorzien (zelfs niet door koningin Beatrix). Dit gaat over de menselijke verhoudingen in de koninklijke familie. Waarom is Máxima bijvoorbeeld nu pas zwanger, ruim een jaar na de huwelijksvoltrekking? Ingewijden vertellen dat het al geruime tijd niet meer botert tussen Willem Alexander en Máxima. Zij is er inmiddels wel achter dat hij eigenlijk maar een volgzaam en fantasieloos watje is. Máxima is heel anders: spontaan, ambitieus, zelfverzekerd, een vrouw ‘met ballen’. Sommigen noemen haar al ‘de Nederlandse Evita Peron’. Ook Beatrix is dit niet ontgaan. En omdat Máxima een oogje heeft laten vallen op Edwin (groot, sterk, donker, beetje ondeugend) moet Beatrix dus doen alsof ze een hekel aan Edwin heeft, want dit alles mag nu nog absoluut niet bekend worden. Dat zou haar plan ernstig in gevaar brengen.

Maar zo zal het dus gaan. Willem Alexander zelf weet het nog niet, maar het kind is niet van hem en hijzelf zal niet de troonopvolger worden. Zijn scheiding van Máxima is gepland in de zomer van 2005. Ook daar weet hij uiteraard nog niets van. Op 30 april 2008 zal prinses Máxima als Koningin der Nederlanden de troon bestijgen, met aan haar zijde Edwin de Roy van Zuydewijn als prins-gemaal (in dezelfde bijrol als prins Claus), nadat zij op 06-06-2006 temidden van een uitbundig volksfeest zullen zijn getrouwd in Buenos Aires.

In Buenos Aires? Waarom niet in Amsterdam, Den Haag of desnoods… Deventer? Heel simpel: ons kikkerlandje is te klein voor de aspiraties van Máxima, evenals voor de nalatenschap van Beatrix. Máxima is trouwens nu al kotsmisselijk van al die kneuterige burgemeestersfeestjes met hobbeldansen, touwtrekken en koekhappen. Zij wil gaan voor het ‘grote werk’ en vindt Beatrix aan haar kant.

We weten allemaal hoe beroerd het er momenteel voorstaat in Argentinië, waar de economie compleet is ingestort. Niet toevallig. Ook hier is de machtige lange arm van onze vorstin werkzaam. Hoe ze dat voor elkaar krijgt? In 1953 richtte haar vader, prins Bernhard, het z.g. Bilderberg-genootschap op (genoemd naar de eerste vergadering in het Bilderberg-hotel in Oosterbeek). Sindsdien komen jaarlijks - op afwisselende locaties - topmensen bijeen uit de internationale politiek, het bedrijfsleven en de wetenschap. Beatrix heeft daar - met papa Bernhard op de achtergrond als adviseur - een dikke vinger in de pap. Op die (geheime) bijeenkomsten worden belangrijke internationale zaken geregeld. Zoals ook de toekomst van Argentinië.

Máxima regina

Zo is het nu al vrijwel zeker dat de ultieme droom van Beatrix nog vóór 2010 zal uitkomen: háár koninkrijk terug op het wereldtoneel! Koningin Máxima zal de eerste twee jaar nog kantoor houden in paleis Huis ten Bosch. Daarna zal ze met haar Edwin domicilie kiezen in het Koninklijk Paleis te Buenos Aires. En van daaruit leiding geven aan… de Nederlands-Argentijnse dubbelmonarchie. Niet alleen zal dit de absoluut grootste voetbalnatie uit de geschiedenis worden (driemaal achtereen wereldkampioen; de FIFA-scheidsrechterscommissie wordt nu al ‘voorbewerkt’), ook Ahold zal er terugkeren als supranationaal kruidenier, nadat alle corruptie in dat bananenland met harde hand zal zijn opgeruimd.

En hoe moet het dan verder met prinses Margarita? Zij heeft er nog geen idee van dat Willem Alexander elke eerste zondag van de maand als hij met Máxima mag vrijen, hij telkens zijn nichtje in zijn fantasie heeft. Hij houdt nu eenmaal van klein, tenger en wat schichtig. De beoogde nieuwe geliefden weten het uiteraard zelf nog niet, maar de drie top-psychologen die het Kabinet der Koningin heeft ingehuurd zijn er na onderling beraad zeker van: dit wordt een super-date! Terwijl Máxima en Edwin zich de macht over de dubbelmonarchie goed laten smaken, verhuizen Willem Alexander en Margarita aanvankelijk naar het kasteeltje in het Zuidfranse Auch. Niet lang daarna zullen zij het Elysée in Parijs betrekken. Waar ‘Guillaume Alexandre’ zijn voorbestemde rol zal gaan vervullen als koning van het dan inmiddels aan lager wal geraakte Frankrijk. Of dacht u misschien dat dit nog niet geregeld was? Het zal toch geen toeval zijn dat Frankrijk op dit moment hopeloos overhoop ligt met de Verenigde Staten van Amerika? En gestraft zal worden vanwege zijn houding tegenover de Irak-oorlog. Laat die Beatrix van ons maar schuiven. Ze heeft alles in de hand. Om met een geliefkoosde uitdrukking van onze vorstin te spreken: ‘Een goeie planning, dat scheelt een hoop gedoe!’

Sommigen vragen zich terecht af of een zo omvangrijk en ingewikkeld plan wel helemaal bedacht kan zijn door onze koningin zelf. Dat het misschien wel ingefluisterd is door een grotere, rijpere en geslepener geest op de achtergrond. En soms - als ze alleen is - twijfelt Beatrix ook weleens. Of ze wel helemaal op de hoogte is van zijn werkelijke agenda. Het wekelijkse telefoontje van schoonvader Zorreguieta helpt haar dan hardhandig uit de droom.

Metro, maandag 30 juni 2003

Wilt u op dit artikel reageren?

Voor uw reactie: reageer per e-mail en/of stem hieronder:

Reacties lezen

Terug naar homepage