Hier ziet u uitvergroot de achterkant van het kaartje.
Lees de tekst aandachtig door en probeer vast te stellen wat er niet klopt.
Om hier achter te komen, moet u beide zijden van het kaartje goed bekijken.

Klik hier voor de voorkant van het kaartje.

De tekst in de linkerkolom is slecht leesbaar. Daarom hieronder nogmaals de tekst van de voorwaarden:

1    De Regionale Gids Branchvoorziening voor IndustrieŽn is een uitgave van U.I.B.N. (Uitgeeverij IndustriŽle Branchvoorziening Nederland) en wordt ter inzage van uw bedrijfstak, toegezonden aan alle erkende branches in de betreffende regio's.

2.    De registratiekosten van gegevens betreffende uw beroep/bedrijf/instelling bedragen f 256,- (incl. BTW) per regio-uitgave, maar registratie in uw eigen regio is gratis.

3.    Onder eigen regio wordt verstaan, de regio waar uw bedrijf of instelling gevestigd is, of (bij beroepenregistratie) de regio waar de geregistreerde zelf woonachtig is.

4    Van toepassing zijn de algemene voorwaarden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Hilversum onder dossienr.: 1559.

Naar de voorkant van het kaartje

Terug naar het verhaal