Voorbeelden van Artitekst-teksten

Hierbij enige voorbeelden van eerder geschreven teksten voor klanten van diverse pluimage.

- website voor Rijschool Tempo (tekst & begeleiden ontwerp)

- artikel 'Incident', Multidisciplinair vakblad voor hulpverleners

- artikel Koninklijk Horeca Nederland

- folder ANWB

- ledenbrief ANWB

- advertentie Motor Mercuur

- brochure AVIS Lease

- advertentie GeoPerfect

- direct mail Allwin Systems

- advertentie Van Ruiten Fietsen

- direct mail: webpromotion voor VR Instore & Outdoor Signing

- webcontent Van Raalte Instore & Outdoor Signing

Hier vindt u voorbeelden van mijn columns

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Basic Life Support is méér dan EHBO

Door Arjan Gout

‘Basic Life Support’ is een aanvullende training voor hulpverleners. Het is een korte, praktijkgerichte opleiding die politieagenten, brandweerlieden, wegenwachters en bergingspersoneel handvatten biedt om in noodgevallen levensreddend te kunnen optreden in  afwachting van professionele medische hulp. Hoe zijn de ervaringen met BLS? Wat komt er allemaal bij kijken?

Peter van Linder is opleidingscoördinator bij de regiopolitie Brabant-Noord. "Wij noemen BLS gewoon reanimatie, laten we niet te moeilijk doen." De cursus wordt gegeven op locatie bij de verschillende korpsen door een verpleegkundige van het bedrijf Medac. "Voordat we eraan begonnen is er uitvoerig vooroverleg geweest om de inhoud van de cursus en onze wensen door te nemen. Wij laten de cursus elke anderhalf jaar volgen door alle circa duizend uitvoerende medewerkers in onze regio." Van Linder is wel te spreken over de cursus maar cijfers over hoe vaak er levensreddende handelingen zijn uitgevoerd, heeft hij niet.

First responders

Wat houdt BLS precies in? Jos de Veer, initiatiefnemer van Medac, omschrijft het als volgt: "BLS kun je het best omschrijven als levensreddend handelen door degene die het eerst bij een ongeval arriveert. BLS kent in elk geval het instandhouden van de vitale functies zoals het bewustzijn, de ademhaling en de bloedsomloop. Dit alles om de professionele hulpverlener in staat te stellen Advanced Life Support uit te voeren."

ALS is de volgende fase in de hulpverlening voordat een ongevalslachtoffer in het ziekenhuis belandt. Bij ALS gaat het om de toepassing van professionele medische hulp door artsen en/of ambulancepersoneel, doorgaans met gebruikmaking van medicatie en/of medische apparatuur. BLS is bedoeld om de periode te overbruggen die ligt tussen de aankomst van de first responder en de ambulance en in sommige gevallen de traumaheli.

Pim Folkerts van de Regiopolitie Friesland is enthousiast over de opleiding BLS. Hij organiseert de trainingen binnen zijn korps. "In 1994 zijn we op kleine schaal begonnen met de eerste reanimatielessen voor hulpverleners. Sindsdien heeft dit project zich steeds verder ontwikkeld en vorig jaar was er echt een doorbraak. We hebben er toen een allesomvattende praktijkgerichte cursus van kunnen maken. Een samenwerkingsproject tussen politie, brandweer en het opleidingsinstituut Friese Poort."

Beroepsvaardigheden

Folkerts: "BLS of ‘ongevalbeheersing’ zoals wij het noemen, is onderdeel van de bredere training ‘beroepsvaardigheden’. Deze training wordt jaarlijks aan zo’n duizend medewerkers gegeven, alle mensen die op de weg en op straat hun dienst vervullen en dus potentieel een first responder kunnen worden.

Die beroepsvaardigheidstraining bestaat in hoofdzaak uit vijf onderdelen: aanhoudings- en zelfverdedigingstechnieken, de schietopleiding/schiettoets en de gevaarbeheersing. Deze drie onderdelen verzorgen wij zelf omdat wij daar als politieorganisatie nu eenmaal bij uitstek deskundig in zijn. Onderdelen vier en vijf zijn het reddend zwemmen en de ongevalbeheersing. Die twee trainingsonderdelen laten wij verzorgen door Friese Poort."

"BLS gaat veel verder en dieper dan EHBO", stelt Folkerts. "Je leert er zoveel méér! Neem nou de situatie dat je arriveert bij een wrak na een ongeval. Welke sporen kun je onderkennen? Lekt er vloeistof? Wat betekent dat en hoe ga je ermee om? Is er een dreigend gevaar en wie moet je verder inschakelen?"

In het algemeen leren wij onze mensen goed te kijken en na te denken; hoe ga ik het voertuig binnen om levensreddend te handelen? Doe ik dat via de bestuurdersstoel, de passagiersstoel, of van achteren? Elk geval is weer anders. Het gaat erom in iedere situatie de juiste keuze te maken."

Het gaat erom hulpverleners bewust te maken van de gevaren op en rond de plaats van het ongeval. Ook belangrijk is het elkaar herkennen. Wie heeft de leiding? Politie, brandweer en ambulance hebben ieder hun eigen OVD. Belangrijk is, dat je elkaar goed en tijdig weet te informeren. De hulpdienst die als eerste op de ongevalplek komt, begint onmiddellijk met levensreddend handelen. Maar wanneer meerdere hulpverleningsdiensten aanwezig zijn, nemen de ambulancemedewerkers in principe de leiding. Zij weten vanuit hun deskundigheid het beste wat er moet gebeuren met de slachtoffers. En zij geven advies aan de brandweer hoe zij bijvoorbeeld gewonden het best kunnen bevrijden uit een beknelling. Wij als politie nemen dan de taak op ons de ongevalplek af te zetten en vrij te houden en op die manier het personeel van de ambulance en de brandweer te ondersteunen."

BLS is nog vrij nieuw en de opleiding is niet wettelijk voorgeschreven. De financiering van de cursus moet komen uit de eigen middelen van een korps. Folkerts: "Daar vinden we het belangrijk genoeg voor. Het is een duidelijke bijdrage aan de professionaliteit van ons optreden. En we merken het ook in de praktijk. Er is een veel betere afstemming gekomen met en ondersteuning van het ambulancepersoneel. Het is een goed scholingstraject. In de toekomst hopen we BLS uit te breiden met AED-apparatuur." Folkerts stelt dat dit te maken heeft met de infrastructuur van het platteland. "De wettelijke aanrijdtijd van een ambulance wordt vaak niet gehaald, het duurt soms wel twintig minuten of langer voor die arriveert. Levensreddende hulp is dan absoluut noodzakelijk." Opleidingsinstituut Friese Poort is bezig om bij alle korpsen in het land animo te wekken voor de cursus. "Er zijn nog behoorlijk wat korpsen waar de EHBO-opleiding wordt verzorgd door medewerkers van het Groene Kruis en daar blijft het dan bij, daar is nog helemaal geen sprake van Basic Life Support!"

Training-op-maat

Bouke Cuperus is cursusleider bij Friese Poort Opleidingen. Hij deed zijn ervaring op door twaalf jaar als verpleegkundige te werken bij de spoedeisende hulp. Vervolgens heeft hij zich via een studie aan de Rijksuniversiteit Groningen, ontwikkeld tot verplegingswetenschapper.

De cursussen die Friese Poort verleent worden onderscheiden in reanimatie, bedrijfshulpverlening en training-op-maat. De laatste categorie is van toepassing op de politie- en brandweerkorpsen in Friesland.

Cuperus: "Feitelijk is die ‘training-op-maat’ een antwoord op de scholingsvraag die vanuit de korpsen kwam. We hebben een reader laten schrijven door een ambulanceverpleegkundige die gewend is om slachtoffers uit wrakken te bevrijden. Vervolgens heeft de brandweer er zijn expertise op losgelaten en daaruit is tenslotte de opleiding ontwikkeld." Volgens Cuperus zit de meerwaarde van BLS ten opzichte van EHBO vooral in de factoren ernst en tijd. "Kort samengevat kun je zeggen dat je in een EHBO-situatie de tijd hebt om op je gemak een verbandje aan te leggen. BLS pas je toe wanneer de verwondingen levensbedreigend zijn en elke seconde telt.

Geen richtlijnen

Basic Life Support is niet landelijk geregeld, er zijn geen richtlijnen, geen verplichtingen. "Dat is zo. Sommige korpsen lopen op dit gebied echt achter. Nu is het wel zo dat deze technieken in dunbevolkte plattelandsgebieden noodzakelijker zijn dan in stedelijke gebieden zoals de Randstad. De wettelijke aanrijdtijd voor de brandweer is zeven minuten, voor de ambulance vijftien minuten. Vaak is een motoragent, een politieauto of de brandweer eerder ter plaatse dan de ambulance."

Cuperus: "Je ziet een zekere verschuiving van BLS naar ALS, van basic naar advanced. Zo heeft de brandweer van Franeker sinds kort een AED op de auto’s; wij hebben daarvoor de training verzorgd. Volgend jaar worden waarschijnlijk dertig politiewagens van de parate dienst uitgerust met AED’s.

Wegenwacht als first responder

Ook de wegenwacht krijgt tijdens de uitvoering van hun werk regelmatig te maken met slachtoffers. Michel Straathof, coördinator van de afdeling Opleidingen vertelt: "Wegenwachters zijn er voor het buitensleutelwerk, zij zijn geen eerstelijns hulpverleners. Maar wegenwachters zijn wel voortdurend op de weg en dus vaak als eerste bij een ongeval aanwezig. Daarom wordt de wegenwacht al sinds de oprichting in 1947 door het Rode Kruis voorzien van materiaal. De wegenwacht is een zogenaamde vooruitgeschoven hulppost van het Rode Kruis." Het wegenwachtpakket kent ook BLS. "Alleen huren wij de coaching niet in maar laten die verzorgen door onze eigen afdeling Opleidingen. Ook de volledige opleiding EHBO is bij ons altijd een interne opleiding geweest. Het gaat tenslotte om bijna twaalfhonderd mensen, van wie er constant zo’n driehonderdvijftig op de weg zitten. Wij zien BLS als een noodzakelijke aanvulling op het aloude EHBO-pakket. Het gaat altijd om snel en doeltreffend ingrijpen, om de overlevingskans te vergroten. We zeggen wel eens: ‘Treat first that kills first’. Dat betekent dat we onze wegenwachters leren om te handelen volgens de ‘abc-formule’: 1 Airway, 2 Breathing, 3 Circulation, in die volgorde.

In de praktijk komt het regelmatig voor dat wegenwachters in een situatie terechtkomen waarbij ze de kennis van BLS hard nodig hebben. Straathof: "Gedurende het afgelopen jaar is de Wegenwacht ongeveer tweeënvijftighonderd keer met slachtoffers in aanraking gekomen, regelmatig ook als first responder. In veel gevallen waren het situaties waarin Basic Life Support werd toegepast."

De wegenwacht heeft nog geen AED op de auto’s, maar daar komt verandering in. "We zijn er mee bezig. Sinds januari hebben we het alvast in de opleiding opgenomen en er is op locatie mee geoefend. De politie Kennemerland heeft er een proef mee gedaan, die is inmiddels geëvalueerd en de uitkomst was bevredigend."

BLS blijkt daarmee een welkome aanvulling op de opleiding van hulpverleners. Vooral politie, brandweer en wegenwachters hebben baat bij de uitgebreide cursus. Het wordt over het algemeen gezien als een diepgaande aanvulling op de EHBO opleiding. Een goede reden voor alle korpsen in Nederland om zich af te vragen of BLS wellicht ook voor hen zinvol is? Elk leven dat gered kan worden door snel handelen is er tenlotte één.

[Incident, Jaargang 3, nummer 5, mei 2003]

Terug

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeugdbegrenzer aan de tapkast?

Jongeren beginnen op steeds jeugdiger leeftijd met het drinken van alcohol. Ruim 60% van de jeugd van 15 jaar en ouder drinkt zelfs regelmatig. Vooral in de weekends weten ze ‘m goed te raken in de cafés en disco’s. Voor veel horeca-ondernemers een extra kopzorg. Die voelen wel aan dat zij hierin een verantwoordelijkheid hebben. Maar hoe geef je die vorm?
Horeca Nederland Magazine ging praten met twee ondernemers die – ieder op hun eigen manier – het jeugddrinken binnen de oevers weten te houden.

Oud-cafébaas Chris Florijn (52) heeft een restaurant in een zwemaccomodatie in een volkswijk in Amsterdam-Noord. Florijn is een ondernemer van de oude stempel, die het vak nog ‘met een schop en een klap’ heeft geleerd. Zijn restaurant Floraparkbad stelt hij alleen open voor bezoekers van het zwembad. Als ondernemer ‘met horeca-ogen en -oren’ kent hij zijn ‘rotjongens’.

Florijn is geen voorstander van het volledig weren van jeugd: ‘Dat is niet verstandig, dan bouw je een aversie op tegen je zaak. Mogen ze er als jongere niet in, dan komen ze ook niet als volwassene.’

Wel let hij goed op de leeftijd, bij twijfel laat hij jongeren zich legitimeren. Valse legitimatiebewijzen en andere trucs traceert hij met z’n intuïtie: ‘Zo’n knaap van 18 komt twee biertjes halen, zogenaamd één voor z’n broer. Dan zeg ik, laat ‘m zelf maar effe komme’.

Florijn is een vaderfiguur, die niet voor niets de bijnaam ‘Niet zeuren’ draagt. Hij houdt van een recht-door-zee aanpak. ‘Mijn devies luidt: Iedereen respecteren en consequent zijn. Ik ben zo’n type, die pakt ze nog bij hun oor. Zo’n groepje zeikerds heb ik wel eens vier weken de zaak uitgestuurd, nadat ze de suikerpot in het roomkannetje hadden omgekeerd. Dan weten ze ook precies waar mijn grens ligt.’

Johan Bloem (43), eigenaar van twintig cafés op de Grote Markt in Groningen, heeft een duidelijke visie op het probleem van de (te) jonge drinkers. De oplossing kwam vanuit de praktijk. In de loop van vrijdagmiddag druppelen de cafés langzaam vol, grotendeels met studenten. Maar er bleef altijd een groep jongeren van onder de zestien op het marktplein rondhangen, die nergens naar binnen mocht.

Bloem: ‘Tijdens een overleg met de politie werd spontaan het idee geboren: laten we De Blauwe Engel voor hen openstellen.’

Dit café was op vrijdagmiddag altijd gesloten. Nu is het een soort jeugdhonk; van vrijdagmiddag 14:00 tot 17:00 uur kan de jeugd onder zestien jaar er terecht, maar het is ook open voor oudere bezoekers. Alleen wordt er die middag géén alcohol geschonken, de gokkasten zijn uitgeschakeld en ook de sigarettenautomaat is tijdelijk onklaar gemaakt. Na 17:00 uur gaat De Blauwe Engel weer open als ‘gewoon’ café en worden de ‘kids’ naar huis gestuurd, zodat ze op tijd zijn voor het eten.

Johan Bloem: ‘We hebben een strak en duidelijk ‘deurbeleid’, perfect afgestemd met de politie. In alle cafés staat een ervaren portier. Jongeren onder de zestien komen er gewoon niet in. Dan hoef je binnen ook niet uit te zoeken wie wát mag drinken. Vorige week nog pakten we een knaap van vijftien op met een vervalst identiteitsbewijs. Die hebben we overgedragen aan de politie. Zijn ouders mochten hem ophalen van het bureau.’

De gemeente Groningen subsidieert het Blauwe Engel-project. Bloem: ‘Da’s wel nodig ook, want ze verteren bijna niks.’

Lachend: ‘Ze drinken hun zelf meegebrachte Yogo-Yogo of Appelsientje stiekem op het toilet, want daar vinden we de lege kartonnetjes. Te weinig geld om een cola’tje te kopen, maar al puber genoeg om zich te schamen dat ze nog aan dat fruitspul zijn.’

KHN Magazine, mei 2002

Terug

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autowijs en Sleutelslim

Twee nieuwe
ANWB-cursussen
waarmee u uw
autokennis kunt
opkrikken

Met de cursussen Autowijs en Sleutelslim wordt u van voor- tot achterlicht voorgelicht!

Het is goed om te weten hoe uw auto ongeveer werkt. Zodat u bij pech zelf eenvoudige reparaties kunt verrichten of thuis enige onderhoudswerkzaamheden kunt doen. Met de nieuwe ANWB-cursussen Autowijs en Sleutelslim krijgt u meer inzicht in de techniek van uw auto. Iedereen die wat meer wil weten over de werking van de auto zal van deze cursussen veel profijt hebben. De cursus Autowijs geeft een globaal inzicht in het functioneren van een personenauto. De cursus Sleutelslim is bestemd voor diegenen die daarnaast ook praktisch met hun auto bezig willen zijn en die een paar vuile handen niet uit de weg gaan.

Voor wie is de cursus Autowijs bedoeld?

De cursus Autowijs is bestemd voor mensen zonder enige kennis van zaken als het gaat om auto's. De bedoeling van deze nieuwe en unieke cursus is, om u enigszins vertrouwd te maken met de manier waarop een auto functioneert. Ook uw eigen auto zult u beter leren kennen. Op een eenvoudige en voor iedereen begrijpelijke manier worden de belangrijkste technische termen en begrippen uitgelegd. Daarnaast krijgt u voldoende inzicht in de techniek om mee te kunnen praten over auto's. U zult voortaan met een zekerder gevoel gaan autorijden.

Wat kunt u ermee in de praktijk?

Na afloop van de cursus Autowijs staat u bijvoorbeeld sterker in uw schoenen, als u met uw garagehouder bespreekt wat er met uw auto dient te gebeuren. U heeft bijvoorbeeld geleerd wat het verschil is tussen een kleine en een grote onderhoudsbeurt. U leert begrijpen welke aanvullende reparaties verband houden met elkaar. En de rekeningen van uw garage zullen voor u voortaan geen geheimtaal meer bevatten. Ook zult u niet meer zo snel in paniek raken, als uw auto het onderweg plotseling laat afweten. U bent intussen immers 'autowijs' geworden.

Opbouw van de cursus

De cursus (drie avonden van 19:30 - 22:00 uur) wordt gedurende drie aaneengesloten weken gegeven in een leslokaal. Uitgangspunt is het instructieboekje van uw eigen auto, dat u meebrengt naar de cursus. In de lessen wordt veel gedemonstreerd met behulp van schaalmodellen, auto-onderdelen en video's. De cursus richt zich op het bijbrengen van kennis en inzicht. Dit betekent dat er geen praktische werkzaamheden aan een auto plaatsvinden. Aan het eind van de cursus Autowijs ontvangt u een certificaat van deelname.
Wilt u ook zelf leren sleutelen, overweeg dan de cursus Sleutelslim.

Deelnamekosten

Deelnamekosten voor ANWB-leden: f 150,-. Niet-leden kunnen deelnemen als zij door een ANWB-lid geïntroduceerd worden. Kosten voor introducés f 180,-.

Voor wie is de cursus Sleutelslim bedoeld?

De nieuwe cursus Sleutelslim is bestemd voor de autobezitter die er aardigheid in heeft om ook zelf af en toe wat werkzaamheden aan de eigen auto te verrichten maar die er nooit toe gekomen is. De cursus is een uitgelezen kans voor mannen en vrouwen die technische kennis van de auto graag willen combineren met een grotere handigheid in het sleutelen aan hun eigen auto in de vrije tijd.
De cursus Sleutelslim is wat uitgebreider dan de cursus Autowijs. Evenals in de cursus Autowijs leert u het nodige over de werking en techniek van de auto. Op sommige aspecten wordt zelfs wat dieper ingegaan. Maar het voornaamste verschil is, dat u in de cursus Sleutelslim zelf aan de slag gaat met tang, schroevendraaier, sleutel en krik. Gezellig, samen met de andere cursisten en onder deskundige begeleiding. Het uitgangspunt is in deze cursus dus niet het instructieboekje van uw auto, maar uw auto zelf.

Wat kunt u ermee in de praktijk?

Na afloop van de cursus Sleutelslim bezit u niet alleen alle kennis en inzichten die de cursus Autowijs ook biedt, maar bent u tevens in staat om kleine mankementen aan uw auto zelf te verhelpen. Ook kunt u eenvoudig onderhoud van de auto zelf uitvfoeren, zoals bijvoorbeeld olie verversen, oliefilter vervangen en het spannen of vervangen van de V-snaar.
Ook voor onderhoud aan ontsteking, accu, verlichting en carrosserie draait u uw hand niet meer om. Zodoende kunt u met deze cursus een behoorlijke besparing bereiken op uw garagekosten. 

Opbouw van de cursus

De cursus (vier avonden van 19.30- 22.00 uur) wordt gedurende vier aaneengesloten weken gegeven in een daarvoor speciaal ingerichte garage. Het is de bedoeling dat u uw eigen auto meebrengt naar de cursusavonden. Alle benodigde gereedschappen zijn aanwezig. De instructie wordt per toerbeurt gegeven aan de hand van de eigen auto en die van de andere deelnemers. Aan het eind van de cursus ontvangt u een certificaat van deelname.

Deelnamekosten

Deelnamekosten voor ANWB-leden: f 200,-. Niet-leden kunnen deelnemen als zij door een ANWB-lid geïntroduceerd worden. Kosten voor introducés f 230,-.

Hoe geeft u zich op?

U kunt zich opgeven door de bon in deze folder, of telefonisch 070 - 314.14.50.
Na aanmelding ontvangt u een bevestiging van inschrijven en acceptgirokaart.

Gebruikt u de antwoordcoupon, stuur deze dan in een envelop zonder postzegel naar:

ANWB afd. Ledencursussen
Antwoordnummer 10
2509 XA  Den Haag

Terug

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANWB  Koninklijke Nederlandse Toeristenbond

Geacht ANWB-lid,

Hierbij ontvangt u uw nieuwe lidmaatschapskaart. Bewaar 'm goed, want hij zal u nog vaak van pas kunnen komen telkens wanneer u gebruik wilt maken van een van de vele ANWB-diensten. Wij bevelen u dringend aan uw lidmaatschapskaart altijd mee te nemen wanneer u een ANWB-kantoor bezoekt. En houd uw kaart bij de hand wanneer u ons belt.

Bij uw eerstkomende bezoek aan één van onze kantoren kunt u de oude kaart inleveren. Wij zorgen dan voor recycling! In de Kampioen van januari leest u hier meer over.

De ANWB biedt meer dan hulp bij pech onderweg of (reis-) verzekeringen. Voor alles wat te maken heeft met toerisme, vervoer of vakantie, kunt u bij de ANWB terecht.
De ANWB is er niet alleen voor de 'vakantietijd'. Het hele jaar door zijn wij aktief. U kunt dan ook op elk gewenst moment gebruik maken van onze diensten. De ANWB staat voor u klaar met pasklare informatie, deskundig advies, kortingsaanbiedingen en, indien nodig, persoonlijke hulp.

De ANWB is een grote organisatie met veel verschillende afdelingen. Als u niet precies weet waar u met uw vragen moet zijn, belt u dan ons Centraal Informatienummer: 070-3141420. Op dat nummer kan vrijwel elke vraag worden beantwoord. En anders wordt u doorverbonden met de afdeling die u het best van dienst kan zijn.

Regelmatig ontvangt u ons verenigingsblad De Kampioen of één van onze andere bladen, met tal van lezenswaardige artikelen. Ook met tips, voordeelaanbiedingen en aankondigingen van interessante evenementen!

Wij vertrouwen erop, dat de ANWB voor u zal kunnen betekenen wat u ervan verwacht. Een krachtige bond, die ervoor zorgt dat u zich 'uit' net zo veilig en vertrouwd kunt voelen als 'thuis'.

Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB

Mr. P.A. Nouwen

Hoofddirecteur

P.S.: Wilt u even op uw nieuwe lidmaatschapskaart nagaan of al uw gegevens correct zijn? Zo niet, bel dan 070-3141440. Dank u wel.

Terug

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Europees toeren op de rug van
een Japanner?

Oost vindt West. Uitputtend onderzoek en de unieke samenwerking tussen Japans vernuft en Europese degelijkheid stonden aan de wieg van de Honda PanEuropean.

Met de ST 1100 introduceert Honda de meest geavanceerde toermachine van de jaren '90. Ongetwijfeld de nieuwe trendsetter op toergebied.
Kom gauw eens kijken bij Motor Mercuur, de Honda-specialist van huis uit!

Maak een afspraak voor de proefrit van uw leven.

Terug

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een stukje geschiedenis

Een slimme man

De naam AVIS is zó bekend als bedrijfsnaam, dat bijna niemand nog weet dat die naam gewoon van een persoon afkomstig is. Een slimme man, met een vooruitziende blik.

Zijn volledige naam: Warren E. Avis, luitenant-kolonel in het Amerikaanse bevrijdingsleger gedurende de Tweede Wereldoorlog. Toen Avis na de oorlog, eenmaal terug in de Verenigde Staten, zakenman werd en veelvuldig lange reizen moest maken, werd hij geconfronteerd met de ergerlijke omstandigheid dat men, na een vlotte vliegreis, bij aankomst op de plaats van bestemming vervolgens afhankelijk was van het openbaar vervoer of de taxi. Na ieder werkbezoek moest opnieuw een taxi worden besteld. En weer was het wachten, wachten en nog eens wachten.

'Dat ging in het leger wel even anders. . .', mijmerde Avis op zekere dag. Als de luitenant-kolonel dan per vliegtuig arriveerde stond zijn jeep al volgetankt voor hem klaar. Een perfecte organisatie!

Zo kwam Warren Avis op het idee om auto's te gaan verhuren op vliegvelden. Zijn systeem noemde hij 'Fly And Drive' en het werd in Amerika meteen een doorslaand succes. De huurauto kon op het vliegveld van aankomst worden afgehaald en op de plaats van vertrek weer worden ingeleverd. Dit was, in 1946, het begin van Avis Airlines Rent-A-Car-System, later Avis Rent-A-Car.

Hoe het begon in Nederland

In Nederland bestond al sinds 1881 de Amsterdamse Rijtuigmaatschappij (ARM), die een ruime ervaring had opgebouwd met het vervoer van personen en goederen. Ging dat aanvankelijk nog met koetsen en rijtuigen, later werden dat auto's en vrachtauto's.

De activiteiten van de ARM en AVIS sloten zo natuurlijk op elkaar aan, dat in 1956 tot samenwerking werd besloten. Vanaf dat moment ging de ARM onder de naam AVIS in Nederland precies hetzelfde doen als Avis Rent-A-Car in de Verenigde Staten. In 1958 stonden er op het 'oude' Schiphol al tachtig auto's van AVIS Nederfand. En daarbij is het bepaald niet gebleven! Vandaag geeft één telefoontje naar het AVIS-kantoor in Amsterdam toegang tot een huurautopark van ruim driehonderdduizend auto's over de hele wereld. Naast personenauto's zijn dat ook bestelauto's en middenklasse en zware trucks.

AVIS LEASE in Nederland

De meeste huidige leasemaatschappijen hebben hun oorsprong in de financieringswereld (banken, verzekeringsmaatschappijen en pensioenfondsen), of ze zijn gelieerd aan een auto-importeur. AVIS daarentegen is als een van de weinige leasemaatschappijen afkomstig uit de wereld van de autoverhuur. Naast een enorme expertise op het gebied van auto's bracht dit een servicegerichtheid met zich mee, die haar weerga nauwelijks kent. Superieure dienstverlening is bij AVIS niet minder dan een goede gewoonte. Aanvankelijk werden autoverhuur en autoleasing bij AVIS nog onder één dak uitgevoerd. Het leasen van auto's nam inmiddels een zeer hoge vlucht en werd tot een specialisme dat vroeg om een eigen, gedifferentieerde organisatiestructuur. Daarom besloot AVIS in 1981 tot de oprichting van een afzonderlijke BV, uitsluitend gericht op het leasen van auto's. Waarmee het grote belang van de lease-ontwikkelingen werd onderstreept. En de ruime aandacht die AVIS hieraan besteedt.

AVIS LEASE: Specialisten in dienstverlening.

Wat is dat: leasen?

Evenals het autoverhuursysteem dat Warren Avis bedacht had, is ook het leasen een vinding die haar oorsprong heeft in de Tweede Wereldoorlog. De enorme hoeveelheden kapitaal die nodig waren om de oorlogsindustrie op peil te houden, maakten zowel banken als fabrikanten bijzonder huiverig. Zo ontstond de z.g. 'finance leasing': een bedrijfsmiddel kon tegen een vooraf bepaalde, periodieke betaling ter beschikking worden gesteld, terwijl de leasenemer het economisch risico bleef dragen.

Pas later kwam de 'operational leasing': de leasemaatschappij draagt dan het economisch risico. Hierbij gaat het meer om een vorm van beheer dan om financiering. De leasemaatschappij beheert het object, de leasenemer maakt daar tegen betaling gebruik van.

Nog een stap verder gaat de 'operational service leasing': operationele leasing, uitgebreid met een pakket van uiteenlopende vormen van dienstverlening.

Praktisch elk object kan geleasd worden, zowel roerende als onroerende goederen. Toch, als men in de wandeling hoort spreken over 'leasen' wordt doorgaans de operationele service leasing van auto's bedoeld. En dat is ook de leasevorm die AVIS LEASE u aanbiedt.

De voordelen van autoleasing

* In de eerste plaats het gemak. De maandelijkse leasekosten, die rechtstreeks ten laste van de bedrijfswinst komen, zijn zeer eenvoudig administratief te verwerken.

* De hoge investering in een eigen autopark kan achterwege blijven, waardoor het uigespaarde werkkapitaal op een meer produktieve en zinvolle manier kan worden geïnvesteerd.

* Een betere balansverhouding tussen schuld en vermogen, waardoor de solvabiliteitspositie van uw bedrijf aanzienlijk wordt versterkt.

* Aanschaf, beheer en instandhouding van een eigen autopark is voor nagenoeg alle bedrijven een bedrijfsvreemde activiteit. Tegelijk is een optimaal functionerend autopark de achilleshiel van ieder bedrijf. Plotselinge uitval van één of meer auto's is een aanslag op uw produktiviteit. Het besef groeit, dat een eigen autopark hoge - soms deels onzichtbare - extra bedrijfskosten impliceert. Immers: veel tijd, aandacht en energie worden versnipperd besteed aan de diverse zaken die met autobeheer samenhangen: aan- en verkoop, onderhoud, verzekeringen, motorrijtuigenbelasting, schade-afwikkeling en brandstofbeheer. De leasemaatschappij heeft zich erin gespecialiseerd om al deze rompslomp in één keer deskundig en vlot van u over te nemen en af te handelen. Hetgeen tot een aanzienlijke besparing kan leiden.

* De exploitatiekosten van iedere auto zijn voor een langere periode vooraf bekend. Afhankelijk van de gekozen contractvorm (vast of variabel) en de calculatiemethode (open of gesloten) bent u geheel dan wel grotendeels gevrijwaard van 'verrassingen'. U kunt nauwkeurig budgetteren en realistisch plannen. Zonder onnodige exploitatierisico's.

Groei van de leasemarkt

Het leasen van auto's nam in Nederland een aanvang in de zestiger jaren en heeft zich sindsdien sterk uitgebreid. Er is een jaarlijkse groei van zo'n twintig procent. Naar verwachting zullen er in 1991 ongeveer 300.000 lease-auto's op de weg zijn. Steeds meer bedrijfsdirecties raken overtuigd van de voordelen die aan het leasen van een autopark verbonden zijn. Of het nu om slechts enkele, dan, wel om tientallen of soms honderden auto's gaat. Het is dus niet verwonderlijk dat er een wildgroei ontstond van leasemaatschappij- tjes, die her en der als paddestoelen uit de grond schoten. Mede daarom werd in 1983 de Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen (VNA) opgericht, een samenwerkingsverband van de grotere, gerenommeerde leasebedrijven in Nederland.

Vanzelfsprekend is ook AVIS LEASE lid van deze vereniging, die onder meer tot taak heeft om onder haar leden de kwaliteit en professionaliteit in de uitvoering van de leasecontracten te bevorderen.

De leaseprodukten van AVIS LEASE

Was autoleasing oorspronkelijk min of meer 'verhuur op lange termijn', inmiddels is het leasen uitgegroeid tot een volwaardig zelfstandig produkt.

Leasen bij AVIS LEASE betekent dat u een ruime keuze heeft uit een volledig en doordacht dienstenpakket: - open of gesloten calculatie;

- vast, of variabel: het unieke AVIS Safelease-contract;
- vervangingsauto;
- gevarieerd aanbod van verzekeringen;
- hulpverlening in binnen- en buitenland;
- brandstofcreditcards en brandstofadministratie;
- autoparkbeheer;
- Auto-Interim: een exclusieve service voor AVIS LEASE-relaties.

Waarom juist leasen bij AVIS LEASE?

AVIS behoort als gevolg van zijn indrukwekkende geschiedenis tot Europa's grootste autoverhuurmaatschappijen. Die jarenlange ervaring garandeert een uitstekende know-how op het gebied van auto's. Daarnaast heeft AVIS een naam op te houden als top-dienstverlener en autoparkbeheerder bij uitstek. Door het inkoopvolume en de marginale beheerkosten kan AVIS LEASE een zeer concurrerend leasetarief hanteren. AVIS LEASE volgt niet alleen alle lease-ontwikkelingen op de voet, maar levert ook sterk innoverende bijdragen aan de uitbreiding en verbetering van het leaseprodukt. Niet voor niets is AVIS de grootste leasemaatschappij in Europa met 75.000 auto's in 1988 en vestigingen in maar liefst dertien landen. Men kan dus wel zeggen dat AVIS LEASE nu al klaar is om straks feilloos te kunnen aansluiten op de Europese ontwikkelingen vanaf het jaar 1992. U kunt dan Europees leasen bij één en dezelfde maatschappij: AVIS LEASE.

Net als zijn auto's staat ook AVIS LEASE zelf nooit te lang stil. AVIS LEASE is volop in ontwikkeling en blijft zijn produkten uitbreiden met verbeteringen die de klant ten goede komen. Beschrijvingen van de, tot op de dag van vandaag geactualiseerde, unieke AVIS LEASE-diensten vindt u in de speciale AVIS LEASE Info-bladen.

Voorzover deze nog niet in uw bezit zijn: een telefoontje (020- 5641 633) is voldoende. Wij zorgen dat u ze snel in huis heeft.

Terug

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De betekenis van scherp observeren.


Een juiste manier van waarnemen, en vooral gedetailleerd waarnemen, is in de natuur een welhaast onontbeerlijke vaardigheid om te kunnen overleven. De scherpe blik van het vogeloog, zijn informatie vlot doorspelend aan het minuscule rekencentrum in het kopje, dat aanstonds het waargenomen object smakelijk naar binnen zal wurmen...

De perfectie op microniveau die in de natuur is bereikt in zowel het observeren als het verwerken en interpreteren van gegevens, grenst aan het ongelooflijke. Wij mensen kunnen dit alles slechts met bewondering gadeslaan.

Toch komen ook wij met onze 'menselijke' techniek inmiddels een heel eind. Het digitaliseren van informatie heeft het mogelijk gemaakt om uiteenlopende soorten ruimtelijke gegevens vlot en duidelijk te presenteren. Met dit krachtige hulpmiddel kan men tal van zaken aanpakken, zoals ruimtelijke analyse, planning, marketing, rampbestrijding, verspreidingsmodellering enz.

In de praktijk komt ieder verschijnsel dat een ruimtelijke component heeft, voor de toepassing van deze technieken in aanmerking. Geo-Perfect biedt de juiste oplossing om ook uw ruimtelijk probleem inzichtelijk te maken.

Wilt u zich eens oriënteren op de diverse mogelijkheden van aardobservatie (remote sensing) of het inwinnen en verwerken van allerhande geografische informatie? Of wilt u meer weten over kaartproduktie en het duidelijk presenteren van gegevens?

Belt u maar eens naar Waddinxveen voor een afspraak! Daar ontdekt u dat u alle ruimte wordt geboden om uw vraagstuk opgelost te krijgen. Want Geo-Perfect weet altijd weer de beste systemen te combineren tot een configuratie die perfect op uw gebruiksdoel is afgestemd.


Geo-Perfect TWI BV
Technisch Wetenschappelijke Informatiesystemen

GIS - DTM - GPS/DGPS - Aardobservatie
Erdas IMAGINE - OrthoMax - PolyView Mapinfo - Schrelber -GeoLlnk
Databases - kaartmateriaal - opleidingen - services

Mercuriusweg 17 . 2741 TB Waddinxveen
Telefoon: 01828.30477
Fax: 01828.31280

Terug

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Doelgroep: architecten]

 

 

Wat schuift het?


Zoetermeer, 20 maart 2002

Geachte «aanhef»,

Kent u die uitdrukking? "Wat schuift het…?"‘ Meestal gaat het dan over de euro’s die te verdienen zijn.

Allwin BV geeft aan deze zegswijze een geheel nieuwe betekenis met SAXO, een nieuw en geavanceerd systeem voor klassieke schuiframen.

Ongetwijfeld kent u het traditionele houten schuifraam, een vinding van ruim 300 jaar oud. De voordelen ervan zijn duidelijk, de nadelen helaas ook. Het is mooi, elegant, gedistingeerd en ruimtebesparend. Toch kleven er ook veel nadelen aan: het raam laat tocht en kou door en geeft veel energieverlies en geluidsoverlast. Het hapert soms en klappert in de wind.

In samenwerking met TNO Bouw heeft Allwin BV een nieuw en geavanceerd schuifraamsysteem ontwikkeld. Voor dit systeem, SAXO genaamd, is inmiddels octrooi aangevraagd. Tijdens de BouwRAI zal SAXO voor het eerst worden gepresenteerd.

Het hart van SAXO wordt gevormd door een aantal aandrukunits, die zijn gemonteerd in de geleidingsrails. Bij het sluiten van het raam wordt dit mechaniek door het gewicht van het raam geactiveerd, waarna het raam zich volledig klemvast tegen het rubberen afdichtingsprofiel drukt. SAXO kan worden toegepast in vrijwel alle bouwstijlen en geeft u een maximale ontwerpvrijheid.

Met deze lang gezochte technische doorbraak worden de technische bezwaren van het traditionele schuifraam in één keer opgeheven en voldoet het aan alle moderne eisen die aan comfort, veiligheid en gebruiksgemak worden gesteld. Anders gezegd: ‘Een raam met SAXO, dat schuift!’

Tijdens de BouwRAI van 15 t/m 18 april a.s. kunt u de werking van SAXO met eigen ogen aanschouwen en met eigen handen uitproberen. U vindt ons in de Europahal, stand nr. 08.525. Bent u nu al nieuwsgierig? Schuif dan met uw muis naar onze website: www.allwin.nl, of neem contact met mij op voor nadere informatie.

En ‘wat schuift het’ voor u als u klassieke schuiframen, voorzien van het SAXO-systeem in daartoe geëigende ontwerpen gaat toepassen? Misschien wel eeuwige roem, naast de dankbaarheid van uw opdrachtgevers.

Met vriendelijke groet,

Allwin BV

Eugène de Veld

Terug

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekst:

Zo erg is het nou ook weer niet om een keertje de auto of de trein te nemen, als de residentie wat al te ver is om daarvoor de trappers te bestijgen. Een bezoekje aan Van Ruiten is zonder meer de moeite waard. Er is altijd wel een leuke aanbieding en je kijkt je ogen uit! René van Ruiten is dealer van o.a. de merken Trek, Scott, Marin, Giant en Klein. De Cannondale-specialist bij uitstek in zuidwest-Nederland. Bovendien één van de weinige vooraanstaande Treknology-dealers. En tenslotte: een 'pur sang' fietsliefhebber met wie het goed babbelen is. Je kunt er je lol wel op. Sommigen komen zelfs op de fiets... om alvast in de stemming te komen. Tot ziens!

Min. Talmalaan 1   -   2285 EB Rijswijk   -    070 - 3.94.14.70
Nunspeetlaan 207   -   2573 GA Den Haag   -   070 - 3.45.52.00

Terug

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promotie-mailing voor Van Raalte Instore & Outdoor Signing

Voorzijde:

Achterzijde:Terug