Wat klanten willen

 

Klanten willen klare taal. En daar hebben zij recht op. Ze betalen er immers voor? 

Is het u wel eens opgevallen dat de belangstelling voor onze Nederlandse taal de laatste jaren weer toeneemt? De jaarlijkse tv-show rond het ‘Groot Dictee’ en televisiespelletjes als ‘Tien voor taal’ hebben daar ongetwijfeld toe bijgedragen.

Veel mensen denken na over hun eigen taalgebruik en dat van anderen. Sommigen zien het zelfs als een sport om fouten in teksten te ontdekken. Een gevolg van dit toegenomen taalbewustzijn voor het bedrijfsleven is, dat aan zowel de interne als de externe communicatie hoge eisen worden gesteld. Niets is rampzaliger voor een folder, bedrijfsblad, offerte, verkoopbrief of verhaal op de website dan een onduidelijke tekst of een tekst waarin grammaticale, spelling- of stijlfouten staan.

Want sommigen van al die taalliefhebbers zijn tegelijk ook… klanten. Ook van úw organisatie! Weet u precies wat er bij u allemaal aan teksten de deur uit gaat? En wie die controleert?

Wilt u weten of u zulke veel voorkomende fouten herkent, doe dan eens dit taaltestje.

Had u alle fouten eruit gehaald? Ik neem aan dat u niet niet graag in de schoenen van de heer Vlasblom zou staan? En terecht!

Toch is een correcte en foutloze tekst nog maar het halve verhaal. Want werkelijk effectieve communicatie gaat nog wel enkele stappen verder. Die legt uit, charmeert, verleidt, vertedert, maakt boos, windt op, overtuigt, - al naar gelang de geformuleerde communicatiedoelstelling.

Of het nu gaat om een persbericht, een brochure, een advertentie, of welke communicatie-uiting dan ook. En daarvoor schakelt u natuurlijk een professioneel tekstbureau in. Zoals Artitekst.

Artitekst heeft ervaring met de productie van alle mogelijke soorten tekst. Kijk er ook niet van op, als u onverwacht een aanvullend communicatie-, organisatie- of productadvies krijgt.
Zo'n advies geef ik spontaan, als het in mij opkomt. Op basis van mijn ervaringen met tientallen bedrijven en mijn eigen creatief vermogen. Niet van schrikken: u verwerpt het advies, denkt erover na, of u past het toe. Maakt niet uit. Het kost u hoe dan ook niets extra.

Zo komen we als vanzelf bij het volgende onderwerp: De werkwijze van Artitekst.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taaltestje

Doe de test en lees onderstaand stukje eens door met een pen in de hand. Ondekt u de fouten? Turf elke fout op een blaadje en tel ze op als u klaar bent.

MET TEVREDENHEID HET NIEUWE JAAR IN

In zijn nieuwjaarstoespraak heeft onze algemeen directeur, de heer Vlasblom, flink van leer getrokken tegen het hals over hand toenemend misbruik van bedrijfscomputers. Gebleken is, dat het afgelopen jaar tweemaal zoveel personeelsleden (waarvan de namen overigens bekend zijn) dan het voorafgaande jaar hun computer hebben gebruikt voor andere zaken als waarvoor deze zijn bedoelt.

Vlasblom wijdde nog wat uit over dit onderwerp. Zo wees hij erop, dat misbruik van het internet, via het bekijken van sexplaatjes en deelname aan spelletjes en dergelijke, aanzienlijk waren teruggenomen, maar dat het gebruik van online-woordenboeken juist aanzienlijk uitbreidde. Ook verbaaste de directeur zich er over, dat telkens nadat hij een memo aan het personeel had gestuurd, er steeds een versmuikt gegiechel hoorbaar was zodra hij de kantine betrad.

Nochthans was de directeur tevreden over de inzet van zijn werknemers, die er ook dit jaar nogmaals in waren geslaagd de omzet op pijl te houden en de kosten bedwongen.

Tenslotte sprak onze ‘eerste voorman’ het vermoeden uit dat het bedrijf ook in 2002 voorspoedig zal ontplooien. Zo heeft hij onlangs een nieuw acquisitievoorstel gepresenteerd voor de raad van commissarissen, waarvan hij hoopt dat zij er volle eenstemmigheid mee zullen betuigen.

‘Ik ben ten slotte de man die uw toekomst bepaald!’, zo besloot onze liefhebbende directeur zijn betoog.

(Uit: BZT Bedrijfsnieuws, jan. 2002)

Hoeveel fouten heeft u aangetroffen? De oplossing staat hier.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bedrijf Zonder Tekstschrijver ;-)

Terug

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taaltestje - de uitslag

Het aantal fouten bedroeg achtentwintig. Ze zijn met geel aangestreept. Tussen de [haakjes] staan de verbeteringen.

MET TEVREDENHEID HET NIEUWE JAAR IN

In zijn nieuwjaarstoespraak heeft [is] onze algemeen directeur, de heer Vlasblom, flink van leer getrokken tegen het hals over hand [hand over hand] toenemend misbruik van bedrijfscomputers. Gebleken is, dat het afgelopen jaar tweemaal zoveel personeelsleden (waarvan [van wie] de namen overigens bekend zijn) dan [als] het voorafgaande jaar hun computer hebben gebruikt voor andere zaken als [dan] waarvoor deze zijn bedoelt [bedoeld].

Vlasblom wijdde [weidde] nog wat uit over dit onderwerp. Zo wees hij erop, dat misbruik van het internet, via het bekijken van sexplaatjes [seksplaatjes] en deelname aan spelletjes en dergelijke, aanzienlijk waren [was] teruggenomen [afgenomen], maar dat het gebruik van online-woordenboeken juist aanzienlijk uitbreidde [zich uitbreidde of: was uitgebreid]. Ook verbaaste [verbaasde] de directeur zich er over, dat telkens nadat hij een memo aan het personeel had gestuurd, er steeds [weglaten, want er stond al ‘telkens’] een versmuikt [besmuikt] gegiechel hoorbaar was zodra hij de kantine betrad.

Nochthans [nochtans] was de directeur tevreden over de inzet van zijn werknemers, die er ook dit jaar nogmaals [weglaten, want er stond al ‘ook’] in waren geslaagd de omzet op pijl [peil] te houden en de kosten bedwongen [moet staan vóór ‘te houden’].

Tenslotte [Ten slotte] sprak onze ‘eerste voorman’ [‘onze eerste man’ of ‘onze voorman’] het vermoeden uit dat het bedrijf ook in 2002 voorspoedig zal ontplooien [zich voorspoedig zal ontplooien]. Zo heeft hij onlangs een nieuw acquisitievoorstel gepresenteerd voor [aan] de raad van commissarissen, waarvan hij hoopt dat zij [hij, want ‘raad’ is mannelijk] er volle eenstemmigheid [instemming] mee zullen [zal, want ‘raad’ is enkelvoud] betuigen.

‘Ik ben ten slotte [tenslotte] de man die uw toekomst bepaald! [bepaalt]’, zo besloot onze liefhebbende [geliefde] directeur zijn betoog.

Terug naar Beginpagina... klik hier
Terug naar pagina 'Wat klanten willen'... klik hier.